Рекламации

Всички предлаган продукти са оригинални и притежават необходимите отличителни знаци. Продуктите от серията – часовници подлежат на 24 месеца гаранция. Тя покрива фабрични дефекти, като всички механични дефекти от повреда не подлежат на гаранция. Също така Гаранцията изключва всякакви консумативи, като батерии, верижки (кожени и метални), както и загубата на елементи по целоста на продукта. Всички останали продукти подлежат на рекламация в 7 дневен срок след датата на закупуване. 

5/5