Рекламации

Всички предлаган продукти са оригинални и притежават необходимите отличителни знаци. Продуктите от серията – часовници подлежат на 24 месеца гаранция. Тя покрива фабрични дефекти, като всички механични дефекти от повреда не подлежат на гаранция. Също така Гаранцията изключва всякакви консумативи, като батерии, верижки (кожени и метални), както и загубата на елементи по целостта на продукта. Всички останали продукти подлежат на рекламация в 14 дневен срок след датата на закупуване. Продуктите подлежащи на връщане в 14 дневен срок, задължително трябва да се върнат във вида и формата в която са доставени – оригинална опаковка, етикети и транспортни аксесоари. Продукти с нарушена опаковка, или продукти, които са били употребявани не подлежат на рекламация! Връщането на продукт подлежащ на рекламация е задължение и за сметка на купувача.